BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Bildiri özetleri 11 Temmuz 2018 günü gece yarısı 24:00’a kadar gönderilmelidir.
Özetler, Bilimsel Değerlendirme Kurulu Üyeleri’ne gönderilerek kapalı değerlendirme sürecinden geçirilecektir. 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları Yönergesi

Online Bildiri Özeti Gönderim Sistemi Çalışma Prensipleri
Lütfen bildiri özetini yazmadan önce dikkatlice okuyunuz.

 • Öncelikle sistemden kullanıcı adı ve şifre atanarak bir kullanıcı oluşturulmalıdır.
 • Her katılımcı, sunucu olarak en fazla 2 bildiri (1 sözlü, 1 poster veya 2 poster) ile başvuru yapabilir.
 • Sistemde oluşturulan bildiri özetleri, yalnızca gönderimi onaylandıktan sonra değerlendirme için sisteme kaydedilmektedir, kullanıcı tarafından değerlendirmeye alınması onaylanmayan bildiri özetleri değerlendirilmeyecektir.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

 • Bildiri özeti 300 kelimeyi geçmemelidir.
 • Bildiri Başlığı en fazla 10 kelimeden oluşmalı ve çalışma içeriğini tam olarak yansıtmalıdır.
 • Bildiri yazarlarının adı-soyadı, ünvanı, çalıştığı kurum, şehir ve iletişim adresleri belirtilmelidir.
 • Bildiri özetinin kabul edilmesi halinde bildiriyi sunması planlanan kişi, sistemde ilgili yerde işaretlenmelidir.
 • Bildiri özetinin içerisinde, bildiri yazarlarının tanınmasına imkan sağlayacak veya çalıştığı kurumları işaret eden hiçbir bilgi bulunmamalıdır.
 • Olgu sunumları hariç Bildiri özetleri amaç, gereç ve yöntem, bulgular ve sonuç (aim, material and method, results, conclusions) bölümlerini içermelidir.

Kabul Yazısı

 • Kabul edilmiş bildiriler, sistemde işaretlenecek  ve her kullanıcı hesabındaki bildirilerin sonuçlarını sistem üzerinden takip  edebilecektir
 • Kabul edilmiş bildiriyi sunacak yazar erken kaydın son günü olan 27 Temmuz 2018 tarihine kadar kayıt olmalıdır.

Sözlü ve Poster Sunum Genel Bilgileri

Sözlü bildirilerin sunulması için 8 dakikalık süre ayrılacaktır.

Kongrede sözlü bildiri sunacak olan katılımcılara gerekli teknik donanım sağlanacaktır.