KOMİTELER

Türk Ortodonti Derneği Yönetim Kurulu
Başkan Z. Ahu Acar
Başkan Yardımcısı Serhat Özsoy
Genel Sekreter Ayşe Tuba Altuğ 
Sayman S. Evren Öztaş
Yayın İşleri Sorumlusu Derya Germeç Çakan
Üye Müge Aksu
Üye Törün Özer

 

Bilimsel Komite
Ayça Arman Özçırpıcı
Burcu Baloş Tuncer
Hero Breuning
Octavio Cintra
Roberto Justus
Yolanda Justus
Alpdoğan Kantarcı
Björn Ludwig
Mehmet Manisalı
Fulya Özdemir
Törün Özer
Ömür Polat Özsoy
Marc Sauri
Çağla Şar

 

Organizasyon Komitesi
Ayşe Tuba Altuğ
Derya Germeç Çakan
Evren Öztaş