KURSLAR

KONGRE ÖNCESİ KURS - 13 Ekim 2018

3D ORTODONTİ: YÜKSEK VEYA DÜŞÜK TEKNOLOJİ?

Ortodontik tedavinin oklüzyon, estetik ve fonksiyon gibi amaçları son yıllarda çok fazla değişmemiştir. Bunun yanı sıra, modern ortodontinin tanı ve tedavi aralığı çok daha genişlemiştir. Yeni yüksek teknoloji ürünü araçlar ve yenilikler bizi başarıya kolayca yönlendirmeyi vaat etmektedir. Ancak yine de, kabul edilebilir ya da mükemmel ortodontik sonuçlar elde etmek, gerçek hayattaki günlük ortodonti pratiğinde “kolay değil” gibi görünmektedir.
Bu kursta ortodontik tanı ve tedavide gündelik zorluklar tartışılacaktır. Yüksek ve düşük teknolojik biyomekanikler gösterilecek, klinik ipuçları ve püf noktaları verilecek ve başarısızlıklar gösterilecektir. Bütün bunlar, geniş bir yelpazedeki vakalar üzerinde sunulacak ve ortodontik literatürler ışığında tartışılacaktır.

Sunucu

Björn Ludwig


KONGRE SONRASI KURS - 17 Ekim 2018

DİJİTAL YÜZ PLANLAMASININ TEMELLERİ: ÜÇ BOYUTLU FACE, AIRWAY, BITE (FAB) KAVRAMI

Yüz güzelliği ve estetiği, diğer fonksiyonel parametrelerin yanı sıra, ortodonti ve cerrahi bilimlerin her zaman öncelikli konusu olagelmiştir. Son zamanlarda, klinisyenlerin ve hastalarımızın en rahat algıladıkları ve en görünür yapı olan yüz estetiğine artan bir ilgi bulunmaktadır. Bu artan ilgi, ortodontistlerin ve oral ve maksillofasiyal cerrahların yüz estetiğini değerlendirme metodolojisini değiştirme ve buna bağlı daha iyi bir çıktıya ulaşma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. Sonuç olarak, ortodontik ve ortognatik cerrahi prosedürler hiç olmadığı kadar sıkı bir ilişki içine girmiştir.
Uzun yıllar boyunca, iki boyutlu (2B) sefalogramlar, alçı modeller ve konvansiyonel fotoğraflar gibi geleneksel metodlar, teşhis ve tedavi planlamasına büyük katkı sağlamıştır. Bugün, insan yüzünün kemik, dişler ve deri gibi tüm tabakalarını tek tek rekonstrükte ederek gerçek hastanın hacimsel modelini elde edebildiğimiz bir teknolojinin eşiğindeyiz. Fakat, kabul etmek gerekir ki, 2B çalışma ortamından, tamamıyla üçüncü boyuta (3B) geçmek zor gibi görünse de, büyük bir ihtiyaç olarak karşımızda durmaktadır.
Bu gibi durumlar göz önünde bulundurulduğunda bu kurs; yüz planlamasının temelleri, hassas bir kafa oryantasyonu yapılabilmesi için kayıtların önemi, sanal hastanın oluşturulması ve farklı iskeletsel özelliklere sahip vakaların Face, Airway, Bite (FAB) prensipleri göz önünde bulundurularak nasıl planlanacağına odaklanacaktır. Karar verme süreci tersine ortodontik - cerrahi tedavi planlaması yoluyla gerçekleştirilecektir. Tüm bunlara ek olarak, bahsi geçen kavramların daha iyi pekiştirilebilmesi için çeşitli iskeletsel deformitelere sahip hasta sunumları katılımcılar ile paylaşılacaktır.

Sunucular

Dr. Octavio Cintra (Oral ve Maksillofasiyal Cerrahi Uzmanı)
Özel Klinik, Sao Paulo/SP, Brezilya

Prof. Dr. Korkmaz Sayınsu (Ortodontist)
Altınbaş Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı

Doç. Dr. Hakan EL (Ortodontist)
Hacettepe Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Ortodonti Anabilim Dalı


YOGA DERSLERİ
(Kongre katılım ücretlerine dahildir)

Dersler her seviyeye uygundur. Beden, zihin ve ruhun bütünlüğü ile gerçekleşen hatha yoga pozlarından oluşan akışlar içerisinde, beden ve nefes farkındalığı hedeflenmektedir.


Duygu İşcan
Özgeçmiş
14 - 15 - 16 Ekim 2018 07:00 – 08:00