BİLİMSEL PROGRAM

08:30 - 09:00 KAYIT
GENÇ TOD
09:00 - 10:00 ORTODONTİK TEDAVİ STANDARTLARIMIZI YÜKSELTMEK NEDEN GEREKLİ?
Tamer Büyükyılmaz
10:00 - 10:30   Kahve Arası
10:30 - 11:15 KONJENİTAL MAKSİLLER LATERAL EKSİKLİKLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ
Ömür Polat Özsoy
11:15 - 12:00 DUDAK-DAMAK YARIKLARININ TEDAVİSİNDE ÖZGÜN BİR YAKLAŞIM; ARK BOYUNCA DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİ
Çağla Şar
12:00 - 13:30   Öğle Arası (GENÇ TOD)
KONGRE ÖNCESİ KURS
13:30 - 15:00 3D ORTODONTİ: YÜKSEK VEYA DÜŞÜK TEKNOLOJİ?
Björn Ludwig
15:00 - 15:30   Kahve Arası
15:30 - 17:30 3D ORTODONTİ: YÜKSEK VEYA DÜŞÜK TEKNOLOJİ?
Björn Ludwig
07:00 - 08:00 YOGA DERSLERİ
08:00 - 08:30 KAYIT
08:30 - 09:00 Açılış Töreni
09:00 - 09:40 Oturum Başkanları: Serpil Hazar, Nejat Erverdi
ANTERİOR DİŞ EKSİKLİĞİNİN TEDAVİSİNDE İMPLANT DIŞI SEÇENEKLER
Bjorn Ludwig
09:40 - 10:10 Orhan Okyay Ödül Adayı Bildiri Sunumları
  Oturum Başkanları: Serpil Hazar, Nejat Erverdi
  ÖSB - 001
Lokalize Vibrasyon Tekniği ile Hızlandırılmış Diş Hareketi
Ahmet Yağcı, Yasemin Nur Korkmaz, Özge Karakaya, Osman Yıldız, Meltem Özsaygılı
ÖSB - 002
Aktivatör ve Miniplak Destekli Forsus Apareylerinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Sinem İnce Bingöl, Burçak Kaya, Burak Bayram, Ayça Arman Özçırpıcı
ÖSB - 003
Hibrit Hyrax-Mentoplate Kombinasyonu Ve Yüz Maskesi Uygulamalarının Etkilerinin Karşılaştırılması
Yonca Sungur, Alev Yılmaz, Umut Demetoğlu
10:10 - 10:30   Kahve Arası
  Oturum Başkanları: İlter Uzel, Tamer Büyükyılmaz
10:30 - 11:10 ŞEFFAF PLAK TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?
Sam Daher
11:10 - 12:30 Sözlü Bildiri Oturumu 1
  Oturum Başkanları: İlter Uzel, Tamer Büyükyılmaz
  SB - 001
Orchestrate 3D ile Planlanan Şeffaf Plakların Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Mustafa Özcan, Sedef Sera Hepdarcan Sirman, Sinem Uzuner, Murat Tozlu
SB - 002
Ortodontik Şeffaf Plaklar ile İlgili İnternet Bilgilerinin Değerlendirilmesi
Merve Nur Eğlenen, Fatma Aslı Oğuz
SB - 003
Dijital Modeller İle Alçı Modellerin Hassasiyetinin Ve Analiz Sürelerinin Karşılaştırılması
Hakan Yilmaz, Fethiye Cakmak Ozlu, Carmen Gonzales, Ersan Ilsay Karadeniz
SB - 004
Tek kaynaktan elde edilen dijital modellerde 3 farklı yazılım ile yapılan ölçümlerin karşılaştırılması
Mert Öğrenim, Gözde Öğrenim, Mine Geçgelen Cesur
SB - 005
İndirekt Olarak Yapıştırılan Ortodontik Braket Ve Tüplerde Transfer Doğruluğunun Sağkalım Üzerine Etkisi: Takip Çalışması
Cihan Aydoğan, Yeşim Kaya
SB - 006
Cad/Cam ve konvansiyonel yöntem kullanılarak üretilen farklı retansiyon apareylerinin ve uygulamada kullanılan farklı yüzey pürüzlendirme yöntemlerinin etkinliğinin in vitro olarak karşılaştırılması
Merve Aycan, Merve Göymen
SB - 007
Farklı retansiyon protokollerinin bir senelik takipte okluzal temas alanlarına etkisi
Burçak Kara, Berza Yılmaz
SB - 008
Üç retansiyon protokolünün oklüzal kuvvet parametrelerinin T-Scan III ile karşılaştırılması
Yeşim Kaya, Özer Alkan
12:30 - 14:00   Öğle Arası
  Oturum Başkanları: Tülin Arun, Enis Güray
14:00 - 14:40 ÖN AÇIK KAPANIŞ: STABİL KONSERVATİF ORTODONTİK TEDAVİ
Roberto Justus
14:40 - 15:30 Ayhan Enacar Ödül Adayı Bildiri Sunumları
  Oturum Başkanları: Tülin Arun, Enis Güray
  ÖSB - 004
İskeletsel Sınıf III ve Openbite Kamuflaj Tedavisinde Güncel Bir Yöntem
Berza Yılmaz, Berra Çalık Köseler
ÖSB - 005
Açık Kapanış ve Gummy Smile Bulunan Komplike Vakanın İskeletsel Ankraj ile Tedavi Yaklaşımı: 1 Yıllık Takip
Tuğçe Yılmaz, Ömür Polat Özsoy, Ayça Arman Özçırpıcı, Burak Bayram
ÖSB - 006
Çağdaş tedavi yaklaşımı kullanılarak iskeletsel Sınıf III maloklüzyon ve şiddetli çapraşıklığın tedavisi
Kadir Beycan
15:30 - 16:00   Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Tülin Taner, Çağla Şar
16:00 - 16:40 ORTODONTİ VE ENDODONTİ İLİŞKİSİ; KLİNİK PERSPEKTİF
Yolanda Justus
16:40 - 17:30 Sözlü Bildiri Oturumu 2
  Oturum Başkanları: Tülin Taner, Çağla Şar
  SB - 010
Zigomatik Ankraj İle Maksiller Posterior Dişlerin İntrüzyonuna Kortikotominin Etkilerinin Değerlendirilmesi
Abdülkadir Işik, Servet Doğan
SB - 011
Vertikal çeneliğin mandibular kondil ve ramus üzerindeki biyomekanik etkilerinin ön açık kapanışı olan ve olmayan bireylerde sonlu elemanlar metodu ile incelenmesi
Özer Alkan, Sevil Akkaya
SB - 012
Sınıf I ve Sınıf III Maloklüzyona Sahip Bireylerde Masseter Kasının Değerlendirilmesi
Ezgi Sunal, Hakan Eren, Cansu Görürgöz, Bora Akat, Kaan Orhan, Ufuk Toygar Memikoğlu
SB - 013
Yüz Maskesi ve Modifiye Forsus Apareylerinin Sınıf III Bireyler Üzerinde Tedavi Etkilerinin Karşılaştırılması
Mehmet Ali Yavan, Ayşegül Güleç, Metin Orhan
SB - 014
Fonksiyonel apareylerin farengeal hacim üzerine etkisi var mı ?
Pamir Meriç, İrfan Mehmet Karadede
SB - 015
Sınıf II divizyon 1 malokluzyonda fonksiyonel tedavi sonrası alveolar kemik kalınlığı ve kök rezorpsiyonu
Mahmoud İbrahim, Hanife Nuray Yılmaz
SB - 016
Yeni Nesil Diş Macunlarının Stripping Uygulanmış Yüzeylerde Oluşabilecek Mine Demineralizasyonları Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Bengi Kaya Mert, Ahu Acar
SB - 017
Hipotetik Küçük Azı Diş Çekimleri ile ARS Tekniği' nin Bolton Değerlerine Etkisi
Engin Basmacı, Evren Öztaş, Hande Uzunçıbuk
SB - 018
Büyütme altında yapıştırıcı temizliği: Mine hacim kaybı ve renk değişikliği
Elif Yalçınkaya, Buğra Aydemir, Batuhan Nizam, Nigora Çelen, Feyza Eraydın, Meriç Karapınar Kazandağ, Derya Germeç Çakan
SB - 019
Beyaz Nokta Lezyonu Oluşturulmuş Dişlerde Debonding Sonrası Meydana Gelen Mine Yüzey Değişikliklerinin İn Vitro Ortamda İncelenmesi
Mahmut Tankuş Tülin Ufuk Toygar Memikoğlu
19:30 Açılış Kokteyli
07:00 - 08:00 YOGA DERSLERİ
  Oturum Başkanları: Nazan Küçükkeleş, Ufuk Toygar Memikoğlu
09:00 - 09:40 ÜÇ BOYUTLU SANAL HASTADA ORTOGNATİK PLANLAMA
Hakan El
09:40 - 10:10 Selçuk Manisalı Ödül Adayı Bildiri Sunumları
  Oturum Başkanları: Nazan Küçükkeleş, Ufuk Toygar Memikoğlu
  ÖSB - 007
Le Fort 1 Cerrahisi İle Burunda Meydana Gelen Değişikliklerin Hasta Algısıyla Korelasyonu
Azize Atakan, Ayça Arman Özçırpıcı
ÖSB - 008
Ortognatik Cerrahinin Sınıf III Hastalarda Havayolu Morfolojisi Üzerine Etkisi
Banu Kilic, Nisa Gul Amuk, Zeynep Hacıoğlu, Ahmet Emin Demirbaş
ÖSB - 009
Ortognatik Cerrahi Tedavi’nin Burun Üzerine Etkilerinin 3 Boyutlu Fotografik Yöntemle İncelenmesi
Gökhan Çoban, İbrahim Yavuz
10:10 - 10:30   Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Zahir Altuğ, Sibel Biren
10:30 - 11:10 ORTODONTİDE 3 BOYUTLU DİJİTAL PLANLAMANIN VE KİŞİYE ÖZEL ORTODONTİK APAREYLERİN KULLANIMININ AVANTAJLARI NELERDİR?
Hero Breuning
11:10 - 12:30 Sözlü Bildiri Oturumu 3
  Oturum Başkanları: Zahir Altuğ, Sibel Biren
  SB - 020
Hasta ve Hekim Odaklı Dijital Dental Fotoğrafçılık için Yeni Tasarım Yaklaşımlarının Önerilmesi ve Değerlendirilmesi
Muhsin Çifter, Yener Altıparmakoğulları
SB - 021
Değiştirilmiş Gülme Estetiğinin Değerlendirilmesi
Veli Kifil, Alev Aksoy
SB - 022
İki farklı Lingual Braket Dizaynının Estetik Sonuçlarının Karşılaştırılması: Gülümseme Analizi
Yağmur Lena, Furkan Dindaroğlu, Mehmet Gökhan Önçağ
SB - 023
Erişkinlerde kişiye özel kısmi lingual apareyler ile hızlı ve estetik tedavi
Beyza Hancıoğlu Kırcelli
SB - 025
İntraoral Distalizasyon ve Herbst Tedavisi Sonrası Yumuşak Doku Profillerinin Stereofotogrametri ile Değerlendirilmesi
Erşat Cem İrezli, Aslı Baysal
SB - 026
Farklı hızlı üst çene genişletme apareylerinin yumuşak dokularda meydana getirdiği değişikliklerin stereofotogrametri yöntemi ile değerlendirilmesi
Burçin Akan, Ahmet Oğuz Şahan, Gökçenur Gökçe, İlknur Veli
SB - 027
Sagittal ilişkinin fasiyal asimetri algısı üzerine etkisinin üç boyutlu incelenmesi
Gökhan Serhat Duran, Furkan Dindaroğlu, Fahir Özer Taşdelen
SB - 028
İki Farklı Kendinden Bağlı Braket Sisteminin Seviyelenme Safhasındaki Etkinliklerinin Karşılaştırılması
Tuğçe Yılmaz, Ömür Polat Özsoy, Ayça Arman Özçırpıcı
SB - 031
İskeletsel Sınıf I Ve Sınıf III Bireylerde Mandibula Ve Kondillerin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi İle Değerlendirilmesi
Onur Yılmaz, Bilgin Giray, Fatma Yıldırım
12:30 - 14:00   Öğle Arası
13:30 - 14:30 Meslek Sorunları Oturumu
  Oturum Başkanları: Törün Özer, Pervin Bilginer
13:30 - 13:40 SB - 060
Ortodonti Uzmanlık Dalının Yok Sayılmasına Seyirci Kalmak ya da Kalmamak
Elif Ertaş, Funda Kadıoğlu
13:40 - 14:30 Tartışma
14:00 - 15:30 Poster Sunumlar
  Oturum Başkanları: Arzu Arı Demirkaya, Ömür Polat Özsoy
15:30 - 16:10 TEMPOROMANDİBULER BOZUKLUKLAR VE ORTODONTİ
Banu Sağlam Aydınatay
  Oturum Başkanları: Arzu Arı Demirkaya, Ömür Polat Özsoy
16:10 - 16:50 TANI VE TEDAVİ PLANLAMASINDA KONDİL POZİSYONUN ÖNEMİ - TEMPOROMANDİBULAR EKLEM VE OKLUZYON İLİŞKİSİ
Korkmaz Sayınsu
16:50 - 17:30 Sözlü Bildiri Oturumu 4
  Oturum Başkanları: Arzu Arı Demirkaya, Ömür Polat Özsoy
  SB - 029
Gerçek ve Psödo Sınıf III malokluzyonlar arasındaki Temporomandibular Eklem Pozisyonunun Karşılaştırılması
Rana Kızıltekin, İlknur Veli
SB - 030
Asemptomatik Sınıf III Fasiyal yapıda Eminens Eğimi-Disk Konumu İlişkisinin MRG ile Değerlendirilmesi
Özge Uslu Akçam, Hatice Gökalp
SB - 032
Farklı iskeletsel vertikal boyutlara sahip Sınıf I, Sınıf II ve Sınıf III malokluzyonlu hastalarda dental ve iskeletsel asimetrilerin değerlendirilmesi
Rezan Aydın, Seher Gündüz Arslan
SB - 033
Tek Taraflı Dudak-Damak Yarıklı Hastalarda Fasiyal İskeletsel Asimetri-Oklüzal Kant İlişkisi
Bengisu Akarsu Güven, Ezgi Atik, Hande Görücü Çoşkuner, Müge Aksu
20:00 Gala Yemeği & Ödül Töreni
07:00 - 08:00 YOGA DERSLERİ
  Oturum Başkanları: Müge Aksu, Burcu Baloş Tuncer
09:00 - 09:40 KRANİYOFASİYAL GELİŞİM VE MALOKLUZYON TEDAVİSİNDE TÜM VÜCUT POSTÜRÜNÜN ÖNEMİ
Okan Akçam
09:40 - 10:30 Sözlü Bildiri Oturumu 5
  Oturum Başkanları: Müge Aksu, Burcu Baloş Tuncer
  SB - 034
Puberte sonrası kraniyofasiyal büyümedeki değişimler
Ebru Küçükkaraca
SB - 035
Farklı İskeletsel Özelliklere Sahip Bireylerdeki Matürasyon İndikatörlerinin Değerlendirilmesi
Tuğçe Koçak, Burçin Akan
SB - 036
Obstrüktif Uyku Apnesi Hastalarında Palatal Morfoloji ve Üst Havayolu Alanlarının Üç Boyutlu Analizi
Defne Keçik Gür
SB - 037
Çocuklarda Ağız Solunumunun Maksiller Ark Boyutları ve Palatal Morfoloji Üzerine Etkilerinin Üç Boyutlu Analizle Değerlendirilmesi
Mehmet Uğur Oflaz, Fidan Alakuş Sabuncuoğlu, Serkan Görgülü, Gökhan Serhat Duran
SB - 038
Simetrik ve Asimetrik Hızlı Üst Çene Genişletmesi Tedavilerinin Havayoluna Etkilerinin Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi ile Karşılaştırılması
Emire Aybüke Erdur, Mücahid Yıldırım, Rabia Merve Çelik Karataş, Mehmet Akın
SB - 039
Ortodontik Diş Hareketinde Trombositten Zengin Fibrin (TZF) Etkinliğinin Değerlendirilmesi: Ön Çalışma
Emire Aybüke Erdur, Kuter Karakaşlı, Elif Öncü, Bahadır Öztürk, Sema Hakkı
10:30 - 11:00   Kahve Arası
  Oturum Başkanları: Okan Akçam, Ayça Arman Özçırpıcı
11:00 - 11:40 MODERN ORTOGNATİK PLANLAMA: 3D İNTERDİSİPLİNER TERSİNE DÜŞÜNME SÜRECİ
Octavio Cintra
11:40 - 12:30 Sözlü Bildiri Oturumu 6
  Oturum Başkanları: Okan Akçam, Ayça Arman Özçırpıcı
  SB - 040
İskeletsel Sınıf II Bireylerde Ortognatik Cerrahi Sonrası Farengeal Havayolunun Değerlendirilmesi
Nurver Karslı, Ayşe Tuba Altuğ, Ufuk Toygar Memikoğlu
SB - 041
Ortognatik cerrahi ile tedavi edilmiş iskeletsel sınıf III olgularda farengeal havayolu değişimlerinin retrospektif olarak incelenmesi
Neslihan Erdoğan, Nil Cura
SB - 042
İskeletsel Sınıf III Yapıdaki Ortognatik Cerrahi Geçirmiş Olgularda Nasolabiyal Doku Değişiklikleri
Ceren Çetinkaya, Nil Cura
SB - 043
Maksiller ilerletme cerahisi sonrası nazal bölgeyi ilgilendiren değişimler
Burçin Akan, Gökçenur Gökçe, Beyza Karadede, Türkan Sezen Erhamza
SB - 044
İskeletsel Sınıf III Maloklüzyonlu Ortognatik Cerrahi Hastalarında Sefalometrik Değişimlerin Yaşam Kalitesinin Ve Postoperatif Memnuniyetin Değerlendirilmesi
Ahmet Vural, Mehmet Akin
SB - 045
Ortognatik Cerrahi ile İlgili Websitelerinin Kalite ve Güvenilirliğinin Google Trends(TM) Uygulaması Kullanılarak Değerlendirilmesi
Delal Dara Kılınç, Emrah Dilaver
12:30 - 14:00   Öğle Arası
  Oturum Başkanları: Ayşe Tuba Altuğ, Defne Keçik
14:00 - 14:40 ERİŞKİNLERDE MİNİVİDA DESTEKLİ ÜST ÇENE GENİŞLETMESİ
Marc Sauri
14:40 - 15:30 Sözlü Bildiri Oturumu 7
  Oturum Başkanları: Ayşe Tuba Altuğ, Defne Keçik
  SB - 046
İskeletsel Ankraj Destekli İki Farklı Tasarımlı Forsus Apareyinin Etkinliğinin Değerlendirilmesi
Gizem Akgün, Ahmet Yağcı
SB - 047
Sınıf II subdivizyon hastalarda mini vida destekli maksiller molar distalizasyonu
Mert Öğrenim, Hazal Erdinç, Alev Yılmaz
SB - 048
Ortodontik Mini Vida Kullanımında Palatinal Güvenli Bölgelerin KIBT ile Değerlendirilmesi
Ali Karaca, Fidan Alakuş Sabuncuoğlu, Serkan Görgülü, Gökhan Serhat Duran, Kıvanç Kamburoğlu
SB - 049
Diş-doku destekli ve kemik-doku destekli hızlı üst çene genişletme aygıtlarının hastaların ağrı algısı ve hayat kalitesi üzerine etkilerinin değerlendirilmesi
Kemal Feriz, Mehmet Akın, Zehra İleri
SB - 050
Mini vida güçlendirici aygıtların etkinliğinin laboratuvar ortamında değerlendirilmesi
Erdi İçen, Nurhat Özkalaycı
SB - 051
Miniplaklarin ağiz içine cerrahi yönteme başvurulmadan yerleştirilmesi için geliştirilen yeni bir uygulama: 3-boyutlu sonlu elemanlar stres analizi ile uygulamanin etkinliğinin değerlendiri̇lmesi
Volkan Aykaç, Mehmet Çağrı Ulusoy
SB - 052
Adipoz türevi mezenkimal kök hücrelerin ortodontik mini vida implantlarının stabilitesi ve kemik oluşum üzerine etkileri
Nasim Mesgarzadeh, Didem Nalbantgil, Murat Tozlu, Fikrettin Shahin, Neslihan Tashli, Engin Sumer, Bengisu Yilmaz
15:30 - 16:00   Kahve Arası
16:00 - 17:00 Sözlü Bildiri Oturumu 8
  Oturum Başkanları: Ahu Acar, Sabri İlhan Ramoğlu
  SB - 053
Maksiller Ekspansiyon Protokollerinde Kök Rezorpsiyonu (Micro BT Çalışması)
Refika Topal Kaya, Seher Gündüz Arslan
SB - 054
Maksiller sutural genişletmede isotretinoinin yeni kemik oluşumuna etkisinin incelenmesi
Musa Bulut, Yasemin Nur Korkmaz, Sevilay Erimşah
SB - 055
RME’nin Maxiller Sinüs ve Nazal Kavite Hacimlerine Etkilerinin CBCT ile Değerlendirilmesi
Mevlüde Polat, İsmail Ceylan
SB - 056
Cerrahi Destekli Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Kraniyofasiyal Etkilerinin Değerlendirilmesi
Ahmet Ertan Soğancı, Zeliha Bektaş
SB - 057
Hızlı Üst Çene Genişletmesinin Nazometrik Sesler Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Merve Erol Balaban, Mehmet Akın, Kayhan Öztürk
SB - 058
Çocuk Hastalar ve Ebeveynlerinin Ortodontistlerin Dış Görünüşüyle İlgili Tercihlerinin Değerlendirilmesi
Berza Yılmaz, Ece Karaer, Volkan Soylu
SB - 059
Ortodonti Uygulamalarında Aydınlatılmış Onam Kullanımı Çerçevesinde İzmir Ortodonti Platformunun (İZMORP) Geliştirdiği “ İZMORP Modüler Onam Formu”
Osman Şahinoğlu, Aynur Uzunoğlu Özdemir, Elif Ertaş, Hakan Özdemir
  Oturum Başkanları: Ahu Acar, Sabri İlhan Ramoğlu
17:00 - 17:40 ORTODONTİK UYGULAMALARDA HEKİM SORUMLULUĞU  VE AYDINLATILMIŞ ONAM
Hakan Özdemir
17:40 - 18:10 Kapanış Töreni
KONGRE SONRASI KURS
09:00 - 10:30 DİJİTAL YÜZ PLANLAMASININ TEMELLERİ: ÜÇ BOYUTLU FACE, AIRWAY, BITE (FAB) KAVRAMI
Octavio Cintra
Korkmaz Sayınsu
Hakan El
10:30 - 11:00   Kahve Arası
11:00 - 12:30 DİJİTAL YÜZ PLANLAMASININ TEMELLERİ: ÜÇ BOYUTLU FACE, AIRWAY, BITE (FAB) KAVRAMI
Octavio Cintra
Korkmaz Sayınsum
Hakan El
12:30 - 14:00   Öğle Arası
14:00 - 15:30 DİJİTAL YÜZ PLANLAMASININ TEMELLERİ: ÜÇ BOYUTLU FACE, AİRWAY, BITE (FAB) KAVRAMI
Octavio Cintra
Korkmaz Sayınsu
Hakan El
15:30 - 16:00   Kahve Arası
16:00 - 17:30

DİJİTAL YÜZ PLANLAMASININ TEMELLERİ: ÜÇ BOYUTLU FACE, AİRWAY, BITE (FAB) KAVRAMI
Octavio Cintra
Korkmaz Sayınsu
Hakan El